Privacy Statement AI Hackathon

Wie zijn wij?

Wij zijn DDMA: branchevereniging voor data en marketing. Dit privacy statement ziet op de verwerkingen omtrent de inschrijvingen van de AI Hackathon.

DDMA (hierna: "wij") verwerkt de persoonsgegevens die jullie met het invullen van dit formulier opsturen. Wij doen dit om de aanvrager zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@ddma.nl of 020-4528413.

Verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan het WG Plein 185 (1054 SC), in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34186333. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming.

Contact

Bij vragen kan je contact opnemen via ons contactformulier. Je kan ons ook bereiken via post, telefoon: 020-4528413, Twitter, LinkedIn en Facebook.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken en om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.

Rechten van betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je als betrokkene onderstaande rechten. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang wij deze bewaren en voor welk doel, neem dan contact met ons op via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van DDMA: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kan je contact met ons opnemen via één van de kanalen zoals hierboven onder het kopje “Contact” omschreven.

Amsterdam, 19 juli 2018